כתיבת קורות חיים

 

קורות חיים

הגשת מועמדות למשרה
פרטים אישיים
שם מלא
תאריך לידה
איזור מגורים
מצב משפחתי
מספר טלפון
כתובת מייל
סוג רשיון נהיגה
השכלה/קורסים
שירות צבאי
חיל:
תפקיד:
דרגה:
בין השנים:
תוכן התפקיד
נסיון תעסוקתי
תוכנות מחשב
תכונות אישיות
קורות חיים לדוגמה | נהג ב